Nyheder fra Glostrup

12 °
Let overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Glostrup og omegn

Job tilbydes:
National enhed for Særlig Kriminalitet søger en teknisk specialist til kampen mod it-kriminelle
Glostrup, Rigspolitiet, National enhed for Særlig Kriminalitet Vil du bidrage med dine tekniske kompetencer til politiets efterforskning af den mest avancerede digitale kriminalitet og specialisere dig inden for bl.a. efterforskning af kryptovalutaspor?Så er denne stilling noget for dig.Som et led i den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed skal politiets indsats mod it-kriminalitet styrkes. Dette sker gennem en udvidelse af kapaciteten til digital efterforskning og disruption samt en styrkelse af politiets beredskab, når virksomheder bliver ramt af hackerangreb m.v. Strategien medfører en udvidelse af politiets sektion for High Tech Crime, og vi søger en dygtig kollega, der brænder for bekæmpelsen af it-kriminalitet.Sektionen High Tech Crime i Nationalt Cyber Crime Center (NC3)Nationalt Cyber Crime Center (NC3) er en del af den nye Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og sætter den nationale retning for bekæmpelse af it-kriminalitet. Som teknisk specialist i NC3’s sektion for High Tech Crime er du med din store interesse for it-sikkerhed og cybercrime med til at skabe en mere effektiv tilgang til bekæmpelsen af it-kriminalitet i samarbejde med andre førende lande på området. Du får chancen for at blive en del af et arbejdsområde i rivende udvikling og hjælper med at understøtte politikredsenes efterforskning af avanceret it-kriminalitet.Tæt på de kriminelle bag skærmenDin hverdag er i sektionen for High Tech Crime, hvor du i tæt samarbejde med dine specialiserede kollegaer bidrager med teknisk rådgivning, efterforskning og analyse i konkrete straffesager – både i sager om hacking og i andre typer forbrydelser, hvor it indgår som et redskab, eller hvor data fra computersystemer kan underbygge efterforskningen.Vi forventer, at du kan videreformidle din it-indsigt til andre kollegaer i forbindelse med konkrete efterforskningssager. Det kunne fx være i emner som: • Bitcoins og efterforskning af kryptovaluta• Ransomware, DDoS og andre typer malware• Hackeres forsøg på at sløre sig• Netværk, internettet m.m. Du bliver til at starte med en del af vores team af eksperter inden for efterforskning af kryptovaluta og du får efterfølgende mulighed for at specialisere dig i øvrige specialeområder inden for it-kriminalitet.NC3 arbejder ofte på tværs af organisationen med forskellige faglige specialer, og du har mulighed for at præge opgavefokus. Arbejdet foregår mest på kontoret, men også hos politiets samarbejdspartnere samt berørte virksomheder og borgere. Formidling af vores viden er en vigtig del af arbejdet – både i den uformelle dialog, i briefinger og i form af skriftlige produkter.Bred it-teknisk profilDu har en bred teknisk viden og gerne en videregående akademisk it-uddannelse, samt certificeringer inden for it-sikkerhed.Du har kendkab/erfaring inden for et eller flere af nedenstående punkter:• Kryptovaluta og blockchain• Scripting / programmering• Loganalyse• OSINT• Dark web• White hat hackingDu har analytisk sans og er i stand til både at bevare overblikket i komplekse sager og fordybe dig i tekniske detaljer, som er væsentlige for efterforskning og bevisførelse. Du er en teamplayer med en åben tilgang til opgaver og kolleger, og du trives i et omskifteligt og operativt miljø, hvor tingene nogle gange skal gå stærkt. Som person er du struktureret og grundig, og du formår samtidig at tænke kreativt. Du brænder for at arbejde med cybertrusler og for at lære nye ting. Du er nysgerrig og vedholdende og trives med at tackle komplekse problemer og at holde dig opdateret inden for de nyeste teknologier. Ansættelsesforhold Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst. Organisatorisk bliver du tilknyttet NC3 i National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) som til dagligt sidder i Ejby og i Aarhus. Din ansættelse vil derfor kunne være en af disse lokationer.Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse. Kontakt Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Henriette Erbs på tlf. 22 64 99 09 vedrørende spørgsmål til det faglige indhold. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk. Som en del af rekrutteringsforløbet vil der indgå en faglig case. Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.Vi forventer at afholde 1. samtale i NC3 (København - Ejby) den 15.06.2022 samt 2. samtale den 20.06.2022. Ansøgningsfrist: 12. juni 2022   Om National Enhed for Særlig KriminalitetNational enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en ny enhed i Politiet, der blev etableret den 1. januar 2022. NSK samler de mest specialiserede politi- og anklagefaglige kompetencer og efterforske og sagsbehandle straffesager, der omhandler den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet. NSK vil blive på ca. 750-800 ansatte medarbejdere og vil få hovedsæde i Ejby industrikvarter i Glostrup.
National enhed for Særlig Kriminalitet - Ejby
Indrykket 23. maj på JobNet
Job tilbydes:
Administrativ medarbejder til Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC)
Ejby, Glostrup, Rigspolitiet, Politiområdet Nationalt Kriminalteknisk Center søger en medarbejder, der trives med rutinearbejde, hvor kvalitet er i højsæde og samtidig har vilje og evner til at arbejde med fornyelse og forandringer. Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC), Laboratoriesektionen.Du bliver en del af NKC, Laboratoriesektionen som er en landsdækkende enhed. I gruppen er vi i øjeblikket 7 polititjenestemænd som kan være våbenbærende, 4 administrativ medarbejder, 1 daktyloskopitekniker, 2 konsulenter og 3 laboranter. Vi yder bistand til Dansk Politi ved modtagelse, registrering og undersøgelse af effekter, der skal undersøges for kriminaltekniske spor og herunder fingeraftryk og DNA. Effekterne er sikrede fra gerningssteder, hvor der er sket en kriminel handling. Vores indsatsområder og prioriteringer bliver styret af politiske beslutninger. Vi bidrager til politiets opgaveløsning i forbindelse med efterforskning og identifikation. En dagligdag med fokus på rutinearbejde og stor koncentrationEn væsentlig del af arbejdet består af håndtering af effekter fra hele landets politikredse. Effekterne indebærer alle former for bevismateriale, der skal anvendes til retssager m.v. og det er derfor en meget vigtig opgave for dansk retshåndhævelse at disse håndteres korrekt. Du vil i opgaven omkring effekthåndteringen bistå med administrativ understøttelse i forbindelse med effektundersøgelser, der foretages af laboratoriets øvrige personale. Der kan derudover forekomme opgaver, hvor du vil løse administrative opgaver på tværs af NKC i forbindelse med terror eller andre større uvarslede hændelser.Dine opgaver byder desuden på sagsbehandling og kvalitetssikring af anmodninger fra Politikredsene, samt at du skal behandle og besvare forespørgsler fra politikredsene, Retsgenetisk Afdeling samt internationale samarbejdspartnere. Din hverdag består med andre ord af en bred kontaktflade. Løsning af opgaver skal håndteres såvel selvstændigt som i samarbejde med de øvrige medarbejdere i afsnittet.Vi tilstræber altid at have et højt fagligt niveau, så vi kan understøtte politikredsene og eksterne samarbejdspartnere med god service og kvalitet i opgaveløsningen. Vi søger hele tiden at udvikle områdets interne arbejdsprocesser og følge både den nationale og internationale udvikling på området. Vi har fokus på læringsmiljøet i gruppen ved faglige dialoger, sparring og kvalitetssikring.Om digDu er kontoruddannet og teknisk kyndig. Vi arbejder med specialdesignede IT løsninger og du skal derfor hurtigt kunne sætte dig ind i nye IT programmer, ligesom vi forventer, at du kan anvende Microsoft Office pakken og er hurtig på tasterne. Hertil forventer vi at du kan arbejde systematisk med opgaverne samt har fokus på udvikling af området. I arbejdet skal du håndtere mange tusinde effekter i løbet af et år, og det er derfor essentielt, at du er skarp til at danne og bevare overblikket, selv når det går stærkt og der er mange oplysninger at forholde sig til. Du har gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner, da en del af dine opgaver består i, at dokumentere processen for effekthåndteringen. Som person er du kvalitetsorienteret samt evner koncentration og fordybelse. Du anser dig selv som værende omstillingsparat, har gode samarbejdsevner, da vi arbejder på tværs af teams. Du skal hertil være udadvendt, da du i arbejdet har berøring med en bred kontaktflade. Da vi indgår i politiets samlede opgaveløsning, er det nødvendigt, at du besidder en høj grad af fleksibilitet. Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at du er psykisk robust. Vi har i centeret til tider sager af voldsom karakter, hvor der kan forekomme stærke billeder og historier. Vi opfordrer dig til at have gjort dig refleksioner om dette, inden du søger stillingen. Ansættelsesforhold Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og KH/STAT samt OAO-S fællesoverenskomst.Der vil være en prøvetid på 3 måneder og det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt til hemmelig.Dit arbejdssted bliver Nationalt Kriminalteknisk Center i Ejby, Glostrup, Ejby Industrivej 125-135, 2600 Glostrup.Din arbejdstid vil være 37 timer pr. uge inkl. frokost. Arbejdstiden vil primært være inden for normal kontortid. Kontakt For yderligere oplysninger og spørgsmål til stillingen kan du kontakte politikommissær Flemming Casper Kragh Beck på tlf. 51 39 00 09 eller via mail fcb002@politi.dk. (Mail kan ikke bruges til ansøgninger).Efter behandling af de indkomne ansøgninger, vil et antal personer blive indkaldt til en samtale. Samtalen foregår d. 15 og 16 juni 2022. Der kan muligvis forekomme en 2. samtale d. 21. juni 2022. Vi forventer, at kunne besætte stilling pr. 1. august 2022.Alle ansøgere får en skriftlig tilbagemelding. Hvis det ikke er dig, der får tilbudt stillingen, vil du naturligvis modtage et skriftligt afslag, men da vores erfaring er, at vi får mange ansøgninger til stillingsopslag i NKC, er det desværre ikke muligt for os at give en uddybende individuel tilbagemelding.Vi opfordrer alle interesserede ansøgere til at søge, uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold. Når du søger en stilling hos politiet opretter du samtidigt en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere stillinger, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt stilling. Vi anbefaler at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger. Ansøgningsfrist: 6. juni 2022  Om National Enhed for Særlig KriminalitetD. 1. januar 2022 rykkede NKC i forbindelse med Rigspolitireformen til National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). NSK er en ny enhed i Politiet, der blev etableret den 1. januar 2022. NSK skal samle de mest specialiserede politi- og anklagefaglige kompetencer og efterforske og sagsbehandle straffesager, der omhandler den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet. NSK vil blive på ca. 750-800 ansatte medarbejdere og vil få hovedsæde i Ejby industrikvarter i Glostrup.
National enhed for Særlig Kriminalitet - Ejby
Indrykket 19. maj på JobNet
Job tilbydes:
Social og sundhedsassistent søges til afdelingen for øjensygdomme Rigshospitalet Glostrup, afsnit ØB1 Rigshospitalet-Glostrup pr. 1. august 2022
Her har du fået øje på en vagt og weekendfri stilling i vores øjenambulatorium for medicinske nethindesygdomme. Vi søger en social og sundhedssassistent til en fast stilling 37 timer ugentligt, med start 1/8-2022 Øjenambulatoriet ØB1 modtager ca. 250 patienter dagligt, som alle har medicinske sygdomme i nethinden. Vi er en aktiv og spændende afdeling med fokus på gode patientforløb og et godt tværfagligt samarbejde. Vores dagligdag er som en hovedbanegård på den gode måde, for vi arbejder sammen og den kollega du hjælper i dag, kan du forvente hjælp af i morgen. For at være med på vores hold er omstillingsparathed et nøgleord, og gør at vores dagligdag ikke er ens, selvom den er rutinepræget. Arbejdstiden er mandag-torsdag 7.45-15.15 og fredag fra 7.45-14.45. Man vil indimellem få tillagt lukkevagter fra 15.15-16.00. Vi kan tilbyde: Et selvstændigt, udfordrende, ansvarsfuldt og varieret job med selvstændige patientforløb Et godt tværfagligt miljø med tæt samarbejde mellem sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, optikere, læger og sekretærer Et spændende fagligt miljø med mulighed for faglig udvikling og oplæring i de nyeste teknikker og apparater, samt it-systemer Et team der lægger meget vægt på at alle patienter får en særdeles imødekommende og venlig behandling, og vi strækker os langt for at imødekomme patienternes ønsker – også selvom det er arbejdskrævende og besværligt for os So.su. assistenterne i ambulatoriet arbejder meget selvstændigt og kvalitetsbevidst i korttidskontakten til patienterne og har til hovedopgave at forberede patienter til diverse undersøgelser og behandling i tæt samarbejde med lægerne. Dine arbejdsopgaver: Som en del af plejeteamet, vil du komme til at Klargøre patienter med synsprøve, øjendrypning og scanning af nethinden Assistere til injektion af lægemiddel i øjet Vejlede og informere patienter Dokumentere den udførte pleje. Vi søger en social og sundhedsassistent der: Har interesse for øjensygdomme, gerne øjenerfaring Har flere års erfaring som so.su. assistent og er bredt fagligt funderet Er engageret, har visioner, ideer og lyst til at udvikle afdelingen Er helhedsorienteret og har overblik Er imødekommende og kan bidrage til et godt arbejdsmiljø Har flair for at arbejde med teknisk udstyr Skal kunne lide at omgås andre mennesker og være god til at skabe en positiv og afslappet stemning Har kendskab til sundhedsplatformen - dog ikke et krav Om afdelingen for øjensygdomme Afdelingen for øjensygdomme, Rigshospitalet Glostrup varetager al akut oftalmologi for Region Hovedstaden og Grønland. Den er center for regionens kirurgi og de mere komplicerede ydelser. Afdelingen for øjensygdomme Rigshospitalet Glostrup har flere ambulatorier, et sengeafsnit, tre operationsafsnit og et forskningsafsnit. Patienterne er både børn og voksne, i elektive og akutte patientforløb. Der opereres primært for hornhinde-, nethinde- og glaslegeme sygdomme, grå stær, grøn stær, aldersforandringer på nethinden og øjenskader. Afdelingen for øjensygdomme Rigshospitalet Glostrup består af øjenfunktionerne på Glostrup Hospital, Hillerød Hospital, samt Rigshospitalet Afdelingen har ca. 360 ansatte, som har et tæt samarbejde på tværs af faggrupper, afsnit og funktioner - heraf 120 sygeplejersker. Vil du vide mere? Du kan finde flere oplysninger om afdelingen for Øjensygdomme på Afdeling for Øjensygdomme (rigshospitalet.dk) Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Marianne Valerius 23 45 20 94 mail: marianne.valerius@regionh.dk Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etniske tilhørsforhold til at søge stillingen. Forudsætning for ansættelse er forståelse og beherskelse af det danske sprog. Vi er en røgfri arbejdsplads på hele matriklen. Et af Regionens mål i personalepolitikken er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken. Stillingen er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Ansøgningsfrist 10/6 2022 inden kl. 8 Samtaler forventes afholdt i uge 24
Glostrup Hospital
Indrykket 18. maj på JobNet
Job tilbydes:
Sterilassistent
Sterilassistent til Sterilcentralen, Rigshospitalet – Glostrup matriklen Ansøgningsfrist: 06. juni 2022 Stillingsbetegnelse: Sterilassistent Tiltrædelse: 1. juli 2022 Arbejdssted: Rigshospitalet – Servicecentret, Glostrup Matriklen Afdeling: Patienttransport - Servicecentret Valdemar Hansens Vej 1, 23, 2600 Glostrup Beskæftigelsestype: Fast Arbejdstid: Fuldtid, Varierende arbejdstider. Sterilcentralen er bemandet fra kl. 07:00 – 20:00. Kontaktperson: Jonas Fritzbøger Telefon: 24856337 Kan du lide kirurgisk stål, en omskiftelig hverdag og godt teamwork... Så er det DIG, vi søger! Sterilproduktionen søger pr 01.07.2022 eller snarest muligt Sterilassistenter / SOSU-assistenter og Tandklinikassistenter til fastansættelse 37 timer/uge. dagvagt/aftenvagt – aftenvagt. Om Sterilcentralen Sterilcentralen servicerer og forsyner dagligt ca. 22 operationsstuer med elektive og akutte kirurgiske specialer samt opgaver for klinikker og mindre afdelinger. Personalegruppen består af personale med blandet anciennitet inden for flere faggrupper. Sterilafdelingen har et stærkt og kompetent fagligt miljø og et solidt arbejdsfællesskab. Målet er hver dag at levere ydelser til vores kunder af høj kvalitet - hvilket vi gerne vil kendetegnes ved. Vores arbejdsplads er rundet af en åben og afslappet omgangstone i et fagligt og socialt kollegialt fællesskab. Kerneopgaven i Sterilproduktionen er genbehandling af kirurgiske flergangsinstrumenter med varierende og mangeartede opgaver. Du har: gerne erfaring med genbehandling af kirurgiske instrumenter, gerne som sterilassistent. bred forståelse for hygiejniske principper. en positiv indstilling samt bidrager til et godt arbejdsmiljø i en hverdag med uforudsigelighed og kontinuerlige forandringer. fokus på egen faglig og personlig udvikling og på at holde dig opdateret i forhold til gældende viden, evidens og korrekt praksis. et godt overblik og en god fysik. Du kan: kommunikere med kolleger og samarbejdspartnere på dansk i både skrift og tale og du har organisatorisk forståelse arbejde fokuseret og målrettet arbejde selvstændigt og samtidig være en god team-player arbejde i en organisation præget af travlhed og mange bolde i luften Vi tilbyder dig: mulighed for at være med til at skabe og udvikle Danmarks mest professionelle Sterilproduktion. et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram samt individuel kompetence udviklingsprogram. Sterilassistent uddannelse. en nærværende og innovativ afdelingsledelse. en arbejdsplads med højt til loftet og med plads til både alvor og morskab. Kort sagt.... Du bliver en del af et fantastisk kollegialt fællesskab med høj faglighed og mange forskellige kompetencer. Vi glæder os til at høre fra dig! Løn- ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte: Funktionsleder Jonas Fritzbøger på 2485 6337 / jonas.fritzboeger@regionh.dk Ansøgning Stillingen søges ved at klikke på "Send ansøgning" nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag. Ansøgningsfrist Er tirsdag den 6. juni 2022. Der afholdes samtaler i uge 24 – d.13-15 juni. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Hovedstaden løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
Glostrup Hospital
Indrykket 23. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk