Bliv en del af vores dynamiske team og vær med til at udvikle ergoterapi i en tværfaglig kontekst på Rigshospitalet

Profilbillede
dato

Drømmer du om at blive en del af en ergo- og fysioterapiafdeling i konstant udvikling, som hver dag gør deres bedste for at levere behandling til patienterne, som man kan være stolt af?

Ønsker du at blive en del af noget større og samarbejde og bidrage ind i det samlede patientforløb internt og på tværs af hospitaler?

Tiltaler det dig at dyrke monofaglighed i tæt tværfagligt samarbejde med 6 andre udviklingsterapeuter, forskningsergo- og fysioterapeuter, visionære monofaglige overterapeuter, fysioterapeuter og to teams af engagerede ergoterapeuter?

Er dit svar JA til ovenstående spørgsmål, så er der nu en enestående mulighed for at søge en stilling som udviklingsergoterapeut hos os. Stillingen er til besættelse pr. 1.10.24 eller snarest muligt, og er normeret til 37 timer/ugentligt. Timerne er ligeligt fordelt mellem klinisk praksis og udviklingsarbejde.

Din daglige gang er på Glostrup matriklen, hvor du bliver en del af det ergoterapeutiske team, som udover det faglige er optaget af at bidrage til et godt socialt fællesskab. Du kommer til at dele kontor med matriklens to udviklingsfysioterapeuter.

Om det at være ansat i en udviklingsterapeutrolle, udtaler udviklingsfysioterapeut Kamilla Kildegaard blandt andet ”At man bliver del af et hold, og dét at der er mulighed for sparring på udviklingskontoret og på tværs af teams og faggrupper gør det virkelig sjovt og lærerigt at arbejde her.”

Udviklingsergoterapeut Kate Christensen, som du vil få et samarbejde med på tværs af matriklerne, supplerer med ”Der er opbakning fra leder og teamet til at bedrive faglig udvikling, og vi formår både at være vedholdende og visionære.”

I vores afdeling er vi særlig stolte af vores strukturerede arbejde med model for faglig ledelse og kompetenceudvikling. Vi prioriterer tid til udvikling. Vi har mod til at stoppe op og evaluere vores egen praksis, for på den måde at forbedre os.

Supervision og feedback er en integreret del af kulturen i afdelingen. Vi bruger supervision og feedback som læringsredskab til at understøtte læring på flere niveauer og styrke evnen til at reflektere over egen praksis, og er ligeledes med til at sikre kvalitet- og kompetenceudvikling. Du vil i dit arbejde også blive introduceret til dette arbejde

Dine primære arbejdsopgaver som udviklingsterapeut vil være:

 • At drive faglig ledelse i tæt samarbejde med overergoterapeut
 • At facilitere og understøtte et højt fagligt niveau hos ergoterapeuterne med udgangspunkt i evidensbaseret praksis
 • At understøtte kompetenceudvikling, faglige prioriteringer og udviklingsarbejde i teamet, afdelingen og tværfagligt
 • At holde overblik over og prioritere i igangværende indsatser
 • At indgå i udviklingsaktiviteter i det fælles regionale forum for forsknings- og udviklingsterapeuter i RegionH, f.eks. symposier, evidensbaseret praksis kurser, mv.
Alt udviklingsarbejde sker i tæt samarbejde med overergoterapeut, teamet, specialeansvarlige ergoterapeuter, fysioterapeuter, afdelingens øvrige udviklingsergo- og fysioterapeuter samt forskningsterapeuter.

Team 3, som du ansættes i, varetager udredning og behandling af patienter med stroke, almen neurologi, CRPS, rygkirurgi og reumatologi, og du vil derfor skulle facilitere udvikling inden for disse områder. Den kliniske del af stillingen vil bestå af vurdering og behandling af patienter i ovennævnte specialer, hvorfor erfaring med neurologi, rygkirurgi, reumatologi eller smertekompetencer er en fordel, men ikke en betingelse.

Vi søger dig, som:

 • Brænder for at udvikle ergoterapi som fag
 • Er uddannet ergoterapeut med minimum 2 års erfaring fra klinisk praksis
 • Har en kandidat eller masteruddannelse
 • Har talent for at understøtte faglig udvikling blandt ergo- og fysioterapeuter
 • Har interesse i at arbejde med hospitalets og teamets samlede faglige og vidensbaserede tilgange
 • Kan opstarte, drive og afslutte udviklingsprocesser herunder facilitere og implementere tiltag i samspil med andre
 • Har erfaring med sundhedsvidenskabelig forskning- og/eller kvalitetsudvikling
 • Har lyst til at sætte et tydeligt ergoterapeutisk præg og i følgeskab med teamet sætte retningen for fremtidens ergoterapi i en tværfaglig kontekst på hospital
Vi tilbyder:

 • Et team af 16 engagerede og dygtige ergoterapeuter samt en overergoterapeut.
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling med spændende arbejdsopgaver, som du i høj grad selv kan sætte dit præg på
 • At du bliver en del vores store udvikling- og forskningsgruppe på tværs af Rigshospitalet, Glostrup og Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Samarbejde på tværs med udviklingsterapeuterne i afdelingen
 • Monofagligt samarbejde og udviklingsarbejde mellem de to ergoterapeutiske teams på Rigshospitalets to matrikler
Lidt om os
Rigshospitalet er et af Danmarks førende hospitaler for patienter med behov for højt specialiseret behandling. Afdelingen for Ergo- og Fysioterapi er beliggende på to matrikler, Glostrup og Blegdamsvej, din ansættelse vil være på Glostrup.

Afdelingen er organiseret i 7 teams og er bestående af ca. 140 ergo- og fysioterapeuter organiseret i 7 teams, hvert team har en monofaglig overterapeut og monofaglig udviklingsterapeut. Herudover er vi 3 forskningsterapeuter, 5 kliniske undervisere samt sekretærer.

I afdelingen lægger vi stor vægt på faglig udvikling, hvor vi arbejder med kompetenceudvikling inden for afdelingens kerneopgave som er, at vi i samspil med relevante samarbejdspartnere bidrager til sammenhængende patientforløb, som skaber værdi for patienten. De ergo- og fysioterapeutiske interventioner foregår i tæt samarbejde med patienten, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere i et interprofessionelt samarbejde. Vi prioriterer et godt læringsmiljø, hvor supervision, feedback og sparring er et omdrejningspunkt, fordi vi bland andet tror på det kan være med til at skabe et godt arbejdsmiljø.

For yderligere information henvises til afdelingens hjemmeside: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hovedorto/klinik-for-ergo-og-fysioterapi/Sider/default.aspx

Yderligere oplysning om stillingen
Ring endelig for at høre mere eller kom forbi til et kaffemøde hos overergoterapeut Lisette Dolling på tlf. 38633210.

Ansøgningsfrist søndag d. 11. august 2024
Vi afholder ansættelsessamtaler d. 16/8 og mulig anden samtale d. 20/8 2024

Løn og ansættelsesvilkår
Fast stilling 37 timer/ugentligt
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Ansøgningsprocedure
Ansøgning vedlagt CV, eksamensbevis og evt. øvrige relevante dokumenter sendes online via link (i stillingsopslag) her på siden.

Afdelingen er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har en blank børneattest.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der er uddannet i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden, opfylde kravet til sprogkompetencer* i dansk. *Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der er uddannet i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med minimum følgende karakterer: • mundtlig kommunikation med karakteren 10 • læseforståelse med karakteren 7 • skriftlig fremstilling med karakteren 7

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Glostrup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Glostrup Hospital, Nordre Ringvej, 2600 Glostrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6074033

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet