Generalist til Ledelsessekretariatet i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Synes du, at det kunne være spændende at arbejde for, at danske ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner sikrer fagligt stærke uddannelser til deres elever, studerende og kursister? Har du mod på at arbejde med et centralt og højt prioriteret område i Børne- og Undervisningsministeriet? Kan du bidrage til udarbejdelsen af budgetter, nøgletal og ledelsesinformation? Så er du måske vores nye kollega i Ledelsessekretariatet.Om Ledelsessekretariatet

Sekretariatet varetager en lang række centrale funktioner i styrelsen, hvoraf de vigtigste er betjening af styrelsens direktør og øvrige direktion, økonomistyring, understøttelse af STUK’s samlede ledelsesgruppe, organisationsudvikling samt sektorvendte, styrelsesfælles udviklingsopgaver inden for bl.a. styrelsens tilsyn med landets skoler og gymnasier.Om arbejdsopgaverne

Du vil i stillingen varetage to centrale opgaver i Ledelsessekretariatet, hvoraf det ventes, at din primære rolle er placeret i sekretariatets sektorvendte opgaveportefølje. Her vil du som en del af et mindre projektteam på 3 medarbejdere bidrage til arbejdet med udviklingen af bestyrelsesinitiativer på de statsfinansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner, som bl.a. består af landets forberedende grunduddannelser (FGU), gymnasier og erhvervsskoler. De væsentligste af dine opgaver vil være at:

 • Bidrage til arbejdet med styrelsens bestyrelsesprogram, herunder til leverancer af forskellige bestyrelsesinitiativer såsom opdatering af kodeks for godt bestyrelsesarbejde, udarbejdelse af årshjul for bestyrelsernes funktionsperiode og udvikling af et redskab til brug for bestyrelsernes evaluering af egen praksis.
 • Stå i spidsen for planlægningen af en bestyrelseskonference. Du vil her have mulighed for at få tæt sparring fra bestyrelsesprogrammets programleder.
 • Understøtte arbejdet med et koncept for faglige og økonomiske bestyrelsesrapporter, der skal understøtte datainformeret ledelse og bestyrelsesarbejde på uddannelsesinstitutionerne.


Den anden del af stillingen vil være placeret i Ledelsessekretariatets økonomiske opgaveportefølje, hvor du i tæt samarbejde med kontorets andre økonomimedarbejdere vil være med til at løse større og mindre økonomiopgaver. Arbejdet vil bl.a. bestå af:

 • Udarbejdelse af budgetter og regnskaber i forbindelse med måned- og kvartalsopfølgning samt årsrapporter.
 • Besvarelse af henvendelser fra STUKs kontorer om økonomi, herunder koordinering på tværs af styrelsen, når der f.eks. skal indhentes bidrag til budgetsager.
 • Leverance og formidling af nøgletal og økonomiske analyser til betjening af styrelsens direktion.


Om dig

Vi lægger vægt på, du har en relevant lang videregående uddannelse, f.eks. cand.scient.pol., cand.polit., cand.merc. el. lign. Ideelt har du et par års erhvervserfaring. Det er en fordel, hvis du har kendskab til arbejdet i centraladministrationen eller fra en anden politisk ledet organisation. Det vil også være en fordel, hvis du har erfaring med projektarbejde og/eller budget- samt regnskabsopgaver.Vi forventer, at du:

 • kan arbejde selvstændigt, herunder koordinere og sikre fremdrift i dine opgaver
 • har gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde team- og projektbaseret
 • har forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation
 • kan formidle komplekse tal og analyser på en let forståelig måde
 • kan bevare overblikket – også når det går stærkt
 • har gode færdigheder i Excel
 • har interesse for og/eller indsigt i regnskabsmæssige forhold


Det vil herudover være en fordel, hvis du har kenskab til Statens Budgetsystem og Power-BI, men det er ikke et krav.Arbejdsopgaverne løses i tæt samspil med dine kollegaer i sekretariatet. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, humor og gensidig respekt.Lyder det som noget for dig? Så ser vi meget gerne en ansøgning fra dig, hvor du med din baggrund og erfaringer beskriver, hvordan du kan bidrage til arbejdet i sekretariatet.Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat som AC-fuldmægtig efter fællesoverenskomst for akademikere i staten med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Tiltrædelse pr. 1. august 2023 eller efter aftale.Ansættelsessted: Teglholmsgade 1, 2450 København SV.Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Ask Lyno-Hansen på telefon 2084 9016 eller per mail: ask.lyno.hansen@stukuvm.dk. Du kan læse mere om Børne- og Undervisningsministeriet på vores hjemmeside uvm.dk. Du kan også læse mere om STUK her.Sådan søger du

Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk senest den 20. juni 2023. Du søger stillingen via linket i annoncen. Vi forventer at afholde 1. samtaler i uge 25 og 26. Hvis du går videre til 2. samtale, vil du blive bedt om at besvare en case, der vil indgå som en del af den samlede vurdering.Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Glostrup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, København, Teglholmsgade 1, 2450 København SV

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=169506&DepartmentId=10351&MediaId=3809&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5843500

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet