Led pædagogisk udvikling i dagtilbud med 136 børn - Bliv Essedalens nye pædagogiske leder.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

 

Har du lyst til at være pædagogisk leder i et dagtilbud med 136 skønne børn, engagerede medarbejdere og forældre?

Og har du lyst til at være leder i praksis og bidrage til fortsat udvikling af den pædagogiske kvalitet, i samarbejde med medarbejdere og lederen af dagtilbuddet?

Så har du nu muligheden for at blive Essedalen nye pædagogiske leder.

 

Om Essedalen:

Vi er et velfungerende integreret dagtilbud, som gennemsnitligt er normeret til 136 børn, fordelt på fire vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper.

Vi har gode fysiske rammer og en dejlig stor legeplads med mange muligheder, som vi bruger dagligt.

Vi arbejder ud fra en systemisk tankegang med et anerkendende barnesyn, og med fokus på barnets og familiens ressourcer.

Vores hverdag er organiseret og struktureret, så børnene oplever forudsigelighed og overskuelige rammer, hvor de kan  trives og udvikles med forskellige behov og ressourcer.

Det er vigtigt for os at alle, børn og voksne oplever at det er rart at komme i huset.

Vi har et positivt og ligeværdigt forældresamarbejde med en engageret forældregruppe, og vi har et godt og konstruktivt samarbejde med forskellige tværprofessionelle samarbejdspartnere.

 

Som pædagogisk leder er dit primære fokus centreret omkring ledelse i praksis, facilitering af professionelle læringsfællesskaber og koordinering af hverdagen.
Du vil også have timer til administrativ ledelse, som varierer i opgaver og i perioder. Det overordnede ansvar, herunder det pædagogiske ansvar, samt ansvar for personale og økonomi, ligger hos den overordnede leder af  Essedalen som bliver din tætte sparrings- og samarbejdspartner

 

Som Essedalens kommende pædagogiske leder ønsker vi os at du kan eller har lyst til at kunne:

Bidrage til at Essedalen er et dagtilbud med høj kvalitet og igennem nærværende ledelse i praksis bidrage til, at kvaliteten fortsat udvikles, 

Indgå i et tæt samarbejde med dagtilbudslederen.

Have forståelse for ledelsesrollens kompleksitet. og være bevidst om din ledelsesrolle.

Være en kompetent pædagog og være stærk i pædagogisk praksis.

Være modig, vedholdende og tydelig, med fuldt fokus på kerneopgaven og barneperspektivet, også når du udfordres.

Kunne fastholde og styrke refleksion og derved bidrage til at skabe en systematisk refleksiv praksis.

Sammen med dagtilbudslederen at være tovholder for det tværprofessionelle samarbejde, og følge op på handleplaner i samarbejde med medarbejderne.

Indgå i et dialogisk og respektfuldt forældresamarbejde og kunne indtage udefra-og ind-perspektivet.

Have overblik og kunne lave mødeplan og andre skemaer med blikket på, at det skal være nyttigt for kernopgaven.

Kunne kommunikere såvel skriftligt som mundtligt, og være bevidst om, at kommunikation er central for at lykkes med opgaven.

Kunne varetage mindre administrative opgaver, dog ikke økonomi, og have mod på at lære nye IT systemer og metoder at kende.

 

Som person er du positiv og engageret i at skabe de bedste forudsætninger for børns trivsel, læring og udvikling. Og du er stabil og fleksibel i forhold til hvad kerneopgaven kalder på.

 

Vi tilbyder:

Essedalens pædagogiske ramme er velfunderet, og du vil blive budt velkommen af engagerede voksne, med forskellig alder, køn og etnicitet, og med forskellige uddannelsesmæssig baggrund.

Vi er gode til at samarbejde på tværs i huset, både i hverdagen ved forskellige former for fravær, men også i samskabelse af fælles temaer og projekter. 

I øjeblikket har vi fokus på voksendeltagelse i børnenes leg og på relationsdannelse.

Vi justerer løbende i praksis, og ofte i samarbejde med tværprofessionelle samarbejdspartnere, som vi har et tæt samarbejde med.

Vi arbejder mod at skabe et miljø hvor alle børn får mulighed for deltagelse i fællesskabet.

Vi er nysgerrige på ny faglig viden og vi er optagede af, at sikre de bedst mulige rammer for børns læring udvikling og trivsel.

Alle medarbejdere uddannes i ICDP og det vil blive en af dine opgaver at bidrage til, at ICDP implementeres som en naturlig del af Essedalens barnesyn og pædagogiske praksis.

Hvis du ikke har uddannelsen, vil du blive tilbudt et forløb i Glostrup Kommune.

Vi er et hus hvor hverdagen aldrig er kedelig og hvor vi sammen skaber nye løsninger.

 

Det vil være positivt, hvis du har erfaring fra en lignende stilling, og måske har du tidligere prøvet kræfter som afdelingsleder, teamkoordinator, el.lign., men det er ikke afgørende. Det er derimod vigtigt, at det er naturligt for dig at gå foran, tage ansvar, træffe kompetente beslutninger i hverdagens travlhed, koordinere, evaluere, facilitere og inspirere.
Vi forventer ikke du kan det hele, men at du har et stort fagligt drive, evnerne og modet til at gå forrest og bidrage til fortsat udvikling af Essedalen.


Ring til institutionsleder Pia Juul Pedersen, 43468520, hvis du vil vide mere, inden du sender en ansøgning.

 Ved ansættelse i Glostrup Kommune indhentes børne- og offentlig straffeattest, samt referencer fra tidligere ansættelse.

Du ansættes efter gældende overenskomst.

 

Stillingen er til besættelse fra den 1. juli eller snarest muligt derefter.

Ansøgningsfrist: 13. juni.

Ansættelsessamtaler holdes den 17 og 20 juni.

 

 

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Glostrup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Glostrup Kommune, Essedal, 12, 2600 Glostrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6059690

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet